KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Anasayfa

KiK Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık ve Mahkeme Kararları İçtihat Arama Motoru

KİK Kararları kamuihalekurulu.com kik arama motoru sitemizi kullanarak Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan KİK Kamu İhale Kurulu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen binlerce KİK kararı arasında hızlı ve ücretsiz bir şekilde arama yapabilirsiniz. 2002'den 2013'e kadar yayımlanmış tüm güncel KİK Uyuşmazlık Kararları www.kamuihalekurulu.com sitemizde.

Sitemizde ayrıca tüm kamu ihale mavzuatına, güncel kamu ihale kanunlarına, ihale uygulama yönetmeliklerine, muayene ve kabul yönetmeliklerine, kamu ihale tebliğlerine, istisnalar çerçevesinde yapılan düzenlemelere, ihalelerle ilgili anayasa mahkemesi kararlarına, kamu alımlarıyla ilgili tüm bakanlar kurulu kararlarına ve düzenleyici kamu ihale kurulu kararlarına hızlı ve pratik şekilde erişebilirsiniz.

Toplam Kamu İhale Kurulu KİK Karar Sayısı: 38.600   Karar Aralığı: 2003 - 2013

 

Emsal KİK Kamu İhale Kurulu Kararları

KiK Kararları Alternatif Teklif
KiK Kararları Alt Yüklenici
KiK Kararları Anahtar Personel
KiK Kararları Analizler
KiK Kararları Araç Kiralama
KiK Kararları Aritmetik Hata
KiK Kararları Asgari Maliyet
KiK Kararları Aşırı Düşük
KiK Kararları Banka Referans Mektubu
KiK Kararları Belli İstekliler
KiK Kararları Benzer İş
KiK Kararları Bilanço
KiK Kararları Bilgi ve Belge Eksikliği
KiK Kararları Birden Fazla Teklif
KiK Kararları Çalıştırılması Öngörülen Personel
KiK Kararları Çerçeve Sözleşmesi
KiK Kararları Cezalar (Müeyyide)
KiK Kararları Ciro (İş Hacmi)
KiK Kararları Danışmanlık İhaleleri
KiK Kararları Demonstrasyon
KiK Kararları Diğer
KiK Kararları Diploma / Mezuniyet Belgesi
KiK Kararları Doğrudan Temin
KiK Kararları EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
KiK Kararları En Avantajlı Teklif
KiK Kararları Faaliyet Alanı
KiK Kararları Faaliyet Belgesi
KiK Kararları Fazla Mesai
KiK Kararları Fiyat Dışı Unsurlar
KiK Kararları Fiyat Farkı
KiK Kararları Geçici Teminat
KiK Kararları Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
KiK Kararları Giyim Bedelleri
KiK Kararları Güvenlik İhaleleri
KiK Kararları Hakediş
  KiK Kararları Hizmet Alımları
KiK Kararları Hizmet Yeterlilik Belgesi
KiK Kararları İhale Dokümanı Satın Alma
KiK Kararları İhale Dokümanları
KiK Kararları İhale İptal Nedenleri
KiK Kararları İhale Komisyonu
KiK Kararları İhalelerden Elenme Nedenleri
KiK Kararları İhale Türleri
KiK Kararları İlaçlama
KiK Kararları İlanlar Hakkında
KiK Kararları İmalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
KiK Kararları İmza Sirküleri
KiK Kararları İş Artışı ve İş Eksilişi
KiK Kararları İşçilik Hesaplama
KiK Kararları iş Denetleme
KiK Kararları İş Deneyim Belgeleri
KiK Kararları İş Durum
KiK Kararları İş Ortaklığı (Ortak Girişim)
KiK Kararları İstisnalar
KiK Kararları İş Yönetme
KiK Kararları İtirazlar / Şikayetler
KiK Kararları Kalite Belgeleri
KiK Kararları Kamu Davası
KiK Kararları Kapasite Raporu
KiK Kararları Katalog
KiK Kararları Kesinleşen İhale Kararı
KiK Kararları Kesin Teminat
KiK Kararları Kısmi Kabul
KiK Kararları Kısmi Teklif
KiK Kararları Kontrol Aracı
KiK Kararları Makina - Ekipman (Araçlar)
KiK Kararları Mal Alımları
KiK Kararları Mali Sorumluluk Sigortası
KiK Kararları Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
KiK Kararları Numuneler
  KiK Kararları Ön Mali Kontrol
KiK Kararları Ortaklık Durum Belgesi
KiK Kararları Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
KiK Kararları Personel Çalıştırılmasına Dayalı
KiK Kararları Personel Taşıma
KiK Kararları Rekabet
KiK Kararları Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
KiK Kararları Sağlık İhaleleri
KiK Kararları Sigorta Giderleri
KiK Kararları Sigorta Prim Oranları
KiK Kararları Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
KiK Kararları Sözleşme
KiK Kararları Standart Formlar
KiK Kararları Tanımlar
KiK Kararları Tebliğ ve Şikayet Süreleri
KiK Kararları Teklif Cetveli
KiK Kararları Teklif Edilen Fiyatlar
KiK Kararları Teklif Fiyata Dahil Masraflar
KiK Kararları Teklif Geçerlilik Süresi
KiK Kararları Tekliflerin Değerlendirilmesi
KiK Kararları Teklif Mektubu
KiK Kararları Teklif Zarfı
KiK Kararları Temizlik İhaleleri
KiK Kararları Ticaret Sicil Gazetesi
KiK Kararları Türkak
KiK Kararları Vekaletname
KiK Kararları Vergi Borcu
KiK Kararları Yaklaşık Maliyet
KiK Kararları Yapım İşleri
KiK Kararları Yasaklılık
KiK Kararları Yemek ve Yol Ücretleri
KiK Kararları Yemek İhaleleri
KiK Kararları Yeterlilik Kriterleri
KiK Kararları Zeyilname

 

 

 

Pratik İhale Araçları:  İşçilik Hesaplama - Sınır Değer Hesaplama - Belge Güncelleme - Bilanço Yeterlilik - Şikayet Sorgulama - Yasaklı Sorgulama

Temel İhale Kavramları nelerdir, ne demektir?:  Açık ihale usulü, Aday, Başvuru belgesi, Belli istekliler arasında ihale usulü, Çerçeve anlaşma, Danışman, Dinamik alım sistemi, Doğrudan temin, Elektronik eksiltme, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Hizmet, Hizmet sunucusu, İdare, İhale, İhale dokümanı, İhale yetkilisi, İstekli, İstekli olabilecek, Kesin proje, Kurul, Kurum, Mal, Ön ilan, Ön proje, Ortak girişim, Pazarlık usulü ihale, Sözleşme, Tedarikçi, Teklif, Uygulama projesi, Yapım, Yapım müteahhidi, Yerli istekli, Yüklenici


Sıkça Aranan Kelimeler: İhale, İhale Eğitimi, İhale hukuku, Şikayet hukuku, Aşırı düşük sorgulama, 21 f pazarlık usulü ihale nasıl yapılır, ihaleler, ihale mevzuatı, kik kararı, ihale ilanı, kik uyuşmazlık kararı, ihalelere itiraz, ihale mevzuatı, ihale kanunu, ihaleye şikayet, kamu ihale kurulu kararları, mal alım ihalesi, hizmet ihalesi, yapım ihaleleri, danışmanlık ihaleleri, ihale dokümanı, idari şartname, teknik şartname, ihale sözleşme, ihaleden yasaklama, anahtar personel, 10. madde taahhütnamesi, aritmetik hata, banka referans mektubu, fiyat farkı, güvenlik ihaleleri, ihale iptali, iş artışı, iş deneyim, kalite belgeleri, mali durum bildirimi, ortaklık hisse beyanı, pazarlık ihaleleri, sağlık ihalesi, hizmet yeterlik belgesi, sigorta prim oranı, teklif mektubu, teklif cetveli, birim fiyat, yaklaşık maliyetin hesaplanması, hesap cetveli, sınır değer, İhale komisyonu, analiz girdileri, Anahtar teslimi götürü bedel, iş kalemleri, ihale dokümanı, birim fiyatları, kar ve genel gideri, kamu, kurum, kuruluş, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet satış tutarı tespit tutanağı, stok tespit tutanağı, birim fiyatlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri, inşaat iş kalemleri, teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları, Yürürlükte olan saatlik asgari ücretler, kik ihale arama, kik belge güncelleme, kik isçilik hesaplama, pazarlik usulü ihale nasil yapılır?, 21/f ihale nasil yapılır?, kik asiri düsük sorgulama, kik sikayet sorgulama İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması, akaryakıt fiyatları, İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması, İsteklinin son geçici vergi beyanname, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, Asgari işçilik maliyeti, İşveren sigorta primi , giyim bedeli, hizmet alım ihaleleri, Proforma fatura sunularak açıklama yapılması, Maliyete dayalı açıklama, piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması, İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi, Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının SMM YMM tarafından imzalanarak kaşelenmesi, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması, Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet, Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası, Yemek hizmet alımı, personel çalıştırılması, giyim gideri, kamuihalebülteni, kamu ihale bülteni, belediye, büyükşehir, istanbul, izmir, ankara, 2886, 4734, 4734, 5393, 2886 sayılı devlet ihale kanunu, 4734 nolu kanun, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4734 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun, belediye kanunu, ihale öncesi yapılması gereken iş ve işlemler, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme kapsamındaki kamu alımları, dinamik alım sistemi ve elektronik eksiltme, yaklaşık maliyet ve ödenek tespit esasları, tüm yönleriyle iş deneyim belgeleri, elektronik kamu alımları platformu, teklif hazırlama ve yeterlik alma, örnek akış şemalarıyla yeni ihale süreci, komisyonun teklif değerlendirme aşamaları, örneklerle fiyat farkı uygulamaları, kabul işlemleri ve yapı denetimi, yeni sistemde hakediş düzenlenmesi, hakedişten kesintiler ve ödeme süreci, itirazen şikayet ve yargısal inceleme, yargı ve kurul uyuşmazlık kararları özetleri, iş ortaklıkları, konsorsiyumlar ve alt yükleniciler, kat karşılığı inşaat işleri ve finansal kiralama, İşçilik Hesaplama, Belge Güncelleme, Bilanço Kontrolü - 2011 - 2012, Parasal Tutar Güncelleme, TÜİK Aylık ÜFE Tablosu, TÜİK Aylık TEFE Tablosu, Yapım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Hesaplaması, İdareye (İhale Makamına) Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi, Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi, Anayasa Mahkemesi Kararları


 KİK kararları, kamu ihaleleri içtihat arama motoru

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru