KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2005/UY.Z-1610 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2005/UY.Z-1610 numaralı KİK Kararı

Niğde Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2005/52234 İhale Kayıt Numaralı Niğde Sevgi Evleri Yapım İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Çetintürk İnşaat - İbrahim Çetintürk tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 22.08.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1610 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2005/UY.Z-1610)

Toplantı No: 2005/069
Gündem No: 23
Karar Tarihi: 22.08.2005
Karar No: 2005/UY.Z-1610
Şikayetçi:
 Çetintürk İnşaat - İbrahim Çetintürk, Yenice Mah Vali Konağı Karşısı NİĞDE
İhaleyi yapan idare:
 Niğde Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği,Şerif Ali Sokak Kışla Geçidi Adliye Yanı İl Özel İdare Müdürlüğü NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/52234 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Sevgi Evleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
17.08.2005 tarih ve 06.03.29.0176/2005-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Niğde Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği’nce 23.05.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Niğde Sevgi Evleri Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Çetintürk İnşaat – İbrahim Çetintürk’ün 01.07.2005 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2005 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.07.2005 tarih ve 44843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2005 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

  Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Söz konusu ihalede aşırı düşük teklif değerlendirmesinin hatalı yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, yapmış olduğu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, analizlerin yapım şartlarına uygun olmadığı ve fiyatların belgelendirilmediği, ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği tekliften daha düşük bir teklif varken, idarece bu teklifin geçerli kabul edilmeyerek daha yüksek olan teklif üzerinde ihalenin bırakılma gerekçesinin anlaşılamadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Kamil Yücekul & K.Kaya Tem. İnş. San. Hayv. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamalarda, maliyet bileşenlerini oluşturan metrajlara ve fiyat analizlerine yer vermediği, ortak girişimin özel ortağının yan kuruluşu olan Katmakaya Ticaretin inşaat malzemelerini gününde teslim edeceğine dair beyanın, beton, yalıtım ve sair inşaat malzemelerine ilişkin proforma faturaların, aile bireylerinin boya badanaya ait işleri asgari ücret üzerinden yapacaklarına dair taahhütnamenin, yine bu kişilerin asgari ücretle soförlük yapacaklarına, fayans işlerini, alçı sıva, dekorasyon, laminat parke işlerini yapacaklarına dair taahhütnamenin ve diğer inşaat kalemlerine ait firmalardan alınan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ve sözleşmelerinin bulunduğu, İhale komisyonunca bu açıklamaların, iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin analizlerin sunulmaması, teklif bedelini gösteren hesap cetvelindeki iş kalemlerinin tek tek yazılmayarak çok genel kalemler halinde fiyatlandırılmış olması, mukavele giderleri, KİK masrafı ve All Risk sigorta giderlerinin hesaplanmaması, çevre tanzimi ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmamış olması sebebiyle uygun görülmediği anlaşılmış olup, anılan Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince teklif bedeline ilişkin yeterli açıklama vermeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Er-Ka Müh. Müt. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamalarda, sadece maliyet bileşenlerini oluşturan metrajlara yer verdiği, fiyat analizlerinin sunulmadığı, ihale komisyonunca bu istekliye ait teklifin de değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde de mevzuata aykırılık görülmemiştir. İhale üzerinde bırakılan Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nakl. Ve Sarrafiye Tic. Ltd. Şti. & Ayhan Eskioğlu Ortak Girişiminin ise, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında verdiği açıklamalarda; tüm imalat kalemlerine ait metrajları (inşaat, elektrik, mekanik tesisat, çevre tanzimi), fiyat analizlerini, bunlara ilişkin piyasadan aldığı fiyat teklifleriyle, proforma faturaları, genel giderleri (şantiye genel gideri, stopaj, SSK, All Risk sigorta, mukavele ve KİK masrafı) açıklamasında detaylandırdığı, söz konusu işin nasıl yürütüleceğine dair Teknik Yaklaşım Raporu (Metodoloji) adı altında 6 sayfadan oluşan bir açıklama sunduğu, ayrıca; imalat süreci veya yapım yönteminin ekonomikliği, seçilen teknik çözümler, mal ve hizmetlerin hangi şartlarda temin edileceği ile yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacakları avantajlı koşullar hususunda açıklamalar verdiği, idarece verilen bu açıklamaların 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirildiği ve uygun görüldüğü dikkate alındığında; ihalenin açıklaması uygun görülen istekli üzerine bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,
   Oybirliği ile karar verildi.

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru