KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UM.III-2097 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UM.III-2097 numaralı KİK Kararı

T.C S.B. Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2012/194656 İhale Kayıt Numaralı Kit Karşılığı Makro Eliza Cihazı Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Fizyomed Medikal Gereçler San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti . tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 13.05.2013 tarih ve 2013/UM.III-2097 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UM.III-2097)

Toplantı No: 2013/036
Gündem No: 52
Karar Tarihi: 13.05.2013
Karar No: 2013/UM.III-2097
Şikayetçi:
 Fizyomed Medikal Gereçler San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti ., ŞERİFALİ MAH. BURHAN SOK. NO : 11 DAİ. 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C S.B. Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dr. Erkin Caddesi İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2013 / 9625
Başvuruya konu ihale:
 2012/194656 İhale Kayıt Numaralı "Kit Karşılığı Makro Eliza Cihazı Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

T.C S.B. Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesitarafından 23.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kit Karşılığı Makro Eliza Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 27.02.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.03.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.03.2013tarih ve 9625sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/1109sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif vermiş oldukları ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’de yer alan fiyat dışı unsurlardan “HBsAg testinde kullanılan kitlerin, sıklıkla görülen G145R HBV mutantlarını tespit edebilmesi. Bunun orijinal kataloğuyla belgelenmesi”  düzenlemesini karşılamadığı açıkça kataloğunda yer almasına rağmen karşıladığı değerlendirilmesi yapılarak puanlamanın hatalı hesaplandığı ve ihalenin anılan cihazı teklif eden istekli üzerinde bırakıldığı, bu değerlendirmenin hatalı olduğu ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            T.C. S.B. Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 23.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Kit Karşılığı Makro Eliza Cihazı Alımı” ihalesine ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Kit Karşılığı Makro Eliza Cihazı Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

SIRA NO

MALZEMENİN ADI

MİKTARI

BİRİMİ

1

HBsAg

40000

TEST

2

ANTI HCV

35000

TEST

3

ANTI HIV

35000

TEST

4

ANTI HBs

15000

TEST

5

HBeAg

3000

TEST

6

ANTI HBe

3000

TEST

7

ANTI HAV IgG veya ANTI HAV TOTAL

1500

TEST

8

ANTI HAV IgM

1000

TEST

9

ANTI HBc IgG veya ANTI HBc TOTAL

1200

TEST

10

ANTI HBc IgM

600

TEST

11

TOXOPLAZMA IgG

1200

TEST

12

TOXOPLAZMA IgM

1500

TEST

13

RUBELLA IgG

1200

TEST

14

RUBELLA IgM

1000

TEST

15

CMV IgG

1000

TEST

16

CMV IgM

1500

TEST

 

ç) Teslim edileceği yer: Hastanemiz Taşınır Kontrol Birimi İlgili Deposuna”düzenlemesi,

 

            “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

           

            “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi 35.2. maddesinde yer almaktadır.

35.2. Fiyat dışı unsurlar:

35.2.1.

1.Anti-HIV test kitinin orjinal katoloğuna göre hem antijen hem antikor ve P24 antijeni bakabilmesi (7 puan)

 

2.HBsAg testinde kullanılan kitlerin, sıklıkla görülen G145R HBV mutantlarını tesbit edebilmesi. Bunun orjinal katoloğuyla belgelenmesi (6 puan)

 

3.Cihazların herbirinin saatlik test hızının 160 test/saat'in üzerinde olması (7 puan)

 

        Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde, %80 fiyat ve %20 fiyat dışı teknik unsurlardan alınacak puanlar dikkate alınacaktır. En yüksek puana sahip firma en avantajlı firma olarak değerlendirilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki formüle göre belirlenecektir.

 

En düşük teklif / Kendi fiyatı x 80 = Fiyat puanı

 

En avantajlı teklif = Fiyat puanı + Teknik unsur puanı

 

Teklif veren firmalar fiyat dışı unsurları içeren yukarıdaki maddelere ait dökümanı ihale dosyasına koymalıdır. İhale komisyonu gerekli görürse firma demonstrasyon yapacaktır.

 

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4.1. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.” düzenlemesi,

 

İnceleme konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Fiyat dışı unsurlar” kısmında “1.Anti-HIV test kitinin orjinal katoloğuna göre hem antijen hem antikor ve P24 antijeni bakabilmesi (7 puan)

 

2.HBsAg testinde kullanılan kitlerin, sıklıkla görülen G145R HBV mutantlarını tesbit edebilmesi. Bunun orjinal katoloğuyla belgelenmesi (6 puan)

 

3.Cihazların herbirinin saatlik test hızının 160 test/saat'in üzerinde olması (7 puan)

 

        Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde, %80 fiyat ve %20 fiyat dışı teknik unsurlardan alınacak puanlar dikkate alınacaktır. En yüksek puana sahip firma en avantajlı firma olarak değerlendirilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki formüle göre belirlenecektir.

 

En düşük tekif / Kendi fiyatı x 80 = Fiyat puanı

 

En avantajlı teklif = Fiyat puanı + Teknik unsur puanı

 

Teklif veren firmalar fiyat dışı unsurları içeren yukarıdaki maddelere ait dökümanı ihale dosyasına koymalıdır. İhale komisyonu gerekli görürse firma demonstrasyon yapacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Cobas Elecsys HBsAg II sistemi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından Architect HBsAg Qualitative II sistemi, diğer geçerli teklif sahibi istekli tarafından ise Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 3600 sisteminin teklif edildiği anlaşılmıştır. 

 

Başvuru sahibi isteklinin iddiası, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın fiyat dışı unsurlardan sayılan ve 6 puan değerindeki “2.HBsAg testinde kullanılan kitlerin, sıklıkla görülen G145R HBV mutantlarını tesbit edebilmesi. Bunun orjinal katoloğuyla belgelenmesi” koşulunu sağlamadığı, dolayısıyla buradan puan verilmemesi neticesinde, yapılacak puanlama sonucunda en yüksek puanı kendilerinin alacağı dolayısıyla ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği şeklindedir.

 

İdare tarafından şikâyet başvurusuna verilen cevapta “1. İnceleme sonucunda Elcys HBsAg II kitinin orijinal prospektüsünde “klinik duyarlılık” bölümünde mutant paneli tablosunda negatif bulunan numunenin çalışmanın bir ayrıntısını yansıttığı, ilgili ifadede yer alan testin HBsAg G145R mutasyonunu tespit edemediğini belirten bir ifade olmadığı, söz konusu çalışmadaki durumu belirtilmiştir.

2. “Multicenter evaluation of the Elecsys hepatisis B Surface antigen II assay for detection of HBsAg in comprasion with other commercially available assays fort the detection of HBV mutants” éComprasion of the tecnical and clinical performance of the assas” isimli çalışmalarda da Elecys HBsAg testinin mutasyon tespitinde G145R mutasyonunun tespit edebildiğini belirtmiştir.

Yukarıda bahsedilen sebeplerle yapılan itirazınız uzman üyelerce incelenmiş olup, itiraz gerekçeleriniz uygun bulunmamıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına yönelik olarak, inceleme konusu ihalede birinci ve ikinci avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerin sunmuş oldukları cihazların kataloglarının, ihalede fiyat dışı unsur olarak belirlenen teknik şartname kriterlerini karşılayıp karşılamadıkları hususuna ilişkin olarak, akademik bir kuruluştan, 09.04.2013 tarih ve 667-6742 sayılı yazı ile teknik görüş istenmiştir.

 

26.04.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında “Söz konusu ihalede teklif veren Cobas Elecsys HBsAg II ve Architect HBsAg Qualitive II sistemlerinin katalogları incelenmiştir. Architect HBsAg Qualitive II sisteminin kataloğunda yapılan inceleme sonucunda G145R mutasyonunu saptadığına dair bilgilerin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Cobas Elecsys HBsAg II sisteminin kataloğunda, farklı HBsAg mutasyonları olan toplam 115 numune Cobas Elecsys HBsAg II sistemi ve kayıtlı diğer 3 HBsAg testleri ile çalıştığı belirtilmektedir. Çalışmada doğal mutant panel 1 (41 örnek), doğal mutant panel 2 (24 örnek), doğal mutant panel 3 (19 örnek) rekombinant mutant panel (31 örnek) olmak üzere toplam 115 örnek çalışılmıştır. Çalışmada toplam 115 mutasyonlu örneğin 112’sinde CObas Elecsys HBsAg II ve diğer sistemlerin HBsAg pozitifliğini sağladığı bildirilmektedir. Doğal mutant panel 1’de bulunan 41 örneğin birinde Cobas Elecsys HBsAg II ve diğer HBsAg testleri ile G145R mutasyonunun saptanamadığı belirtilmektedir. Ayrıca doğal mutant panel 3’te bulunan M133L/M143T/G145R ve T45S/I49R/113T114I/I186P mutasyonları olan iki örneğin Cobas Elecsys HBsAg II ve diğer HBsAg II testleri tarafından saptanamadığı bildirilmektedir…” ifadelerine yer verilmiştir.

           

Teknik görüş yazısından da anlaşıldığı üzere, ihale üzerinde bırakılan istekli olan AL-GEN Tıbbi Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Cobas Elecsys HBsAg II sistemine ait katalogda, ihale dokümanında yer alan ikinci teknik kriterde sağlanması ve cihaz kataloğunda belirtilmesi istenilen kriterin karşılanmadığı, buna karşın başvuru sahibi FİZYOMED Med. Ger. San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Architect HBsAg Qualitive II sisteminin kataloğunda anılan kriterin sağlandığına ilişkin bilginin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numunelerinin, kataloglarının ve/veya fotoğraflarının ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmek kaydıyla yeterlik değerlendirmesinde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

(3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 62.5’inci maddesinde “Sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi hususlar ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama, Kamu İhale Kurulunun 2/7/2010 tarihli ve 2010/DK.D-98 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında yer almaktadır…” açıklaması bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 02.07.2010 tarih ve 2010/DK.D-98 sayılı kararda “İhaleye katılımda yeterlik kriterleri, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılma suretiyle sınırlandırıcı şekilde düzenlenmiştir. Mesleki ve teknik yeterlik yeterliğin belirlenmesinde için istenebilecek yeterlik kriterleri ise anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde hüküm altına alınmış olup bu bentte, teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bentteki düzenlemeler esas alınarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı Dördüncü Bölümünde yeterlik kriterleri hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede; “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” veya buna benzer bir düzenlemenin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenebileceğine ilişkin bir belirleme de yapılmamıştır.

 

Farklı dillerde yayın yapan dergilerdeki makalelerin Türkçe’ye çevrilmesi ve bu çeviri sırasında sorunlar yaşanabilme olasılığı; ihale komisyonu üyelerinin alım konusu mala ilişkin klinik çalışmalar ve bilimsel yayınlar konusunda farklı değerlendirmelerde bulunabileceği; bilimsel bir yayında ürün lehine veya aleyhine hususların birlikte yer alabileceği; bu çalışmaların kişisel bilimsel görüşler olması; üretici desteği ile bilimsel yayın yaptırılabilme olasılığı ile sektör paydaşlarının görüşleri doğrultusunda “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi hususların fiyat dışı unsur olarak düzenlenmesinin de uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi hususların ihaleye katılımda teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmeyeceğine; konuya ilişkin Düzenleyici Kurul Kararının Kurumun internet sayfası ile Kamu Satınalma Platformu İdare Girişinde yayımlanmasına,…karar verilmiştir.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda alınan mevzuat hükümleri ve Düzenleyici Kurul Kararı bir arada değerlendirildiğinde, teknik yeterlik kriteri olarak katalog istenmesi mümkün olmasına karşın, tıbbi makale veya klinik çalışmaların yeterlik kriteri olarak istenmesi imkânının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, idare tarafından, istekli tarafından teklif edilen cihaz kataloğunda istenilen teknik kriterin karşılandığına dair bir bilgi bulunmamasına karşın, klinik çalışmalar üzerinden yeterlik kriterinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme yapılarak cihazın teknik kriteri karşıladığı sonucuna varılması ve fiyat dışı unsurlara ilişkin yapılan değerlendirmede tam puan verilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu Cobas Elecsys HBsAg II sisteminin kataloğunda, İdari Şartname’nin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 35.2’nci maddesinin 2 fıkrasında yer alan “HBsAg testinde kullanılan kitlerin, sıklıkla görülen G145R HBV mutantlarını tesbit edebilmesi. Bunun orjinal katoloğuyla belgelenmesi (6 puan)” teknik kriterini karşıladığına dair bilginin bulunmaması nedeniyle, anılan düzenlemede yer alan 6 puanı alamayacağı açıktır.

 

İnceleme konusu ihalede verilen en düşük geçerli teklif AL-GEN Tıbbi Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından verilen 468.095,00 TL’sıdır. İdari Şartaneme düzenlemeleri ışığında, İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından edinilecek puan hesaplaması şu şekildedir:

 

Fiyat Puanı: (En düşük teklif / Kendi fiyatı x 80) = 468.095,00 / 468.095,00 x 80 = 80

Teknik Puan: 1’nci (7 puan) + 3’üncü (7 puan) teknik kriterler = 14

Toplam Puan: 80 + 14 = 94

 

Başvuru sahibi Fizyomed Med. Ger. San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafında edinilecek puan hesaplaması ise şu şekildedir:

 

Fiyat Puanı: (En düşük teklif / Kendi fiyatı x 80) = 468.095,00 / 468.936,00 x 80 = 79,86

Teknik Puan: 1’inci (7 puan) + 2’nci (6 puan) + 3’üncü (7 puan) teknik kriterler = 20

Toplam Puan: 79,86 + 20 = 99,86

 

Yukarıdaki puan hesaplamasından görüleceği üzere, başvuru sahibi Fizyomed Med. Ger. San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin en avantajlı birinci teklif sahibi istekli, teknik kriterlerden ikincisini karşılamadığı anlaşılan AL-GEN Tıbbi Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İnceleme konusu ihalede, geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Nükleer Tekno Ür. İnş. Turz. ve Rek. Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan cihazın kataloğunda başvuru konusu teknik kriterin sağlandığı anlaşılmış olup, yapılan puanlama hesabı sonucunda aşağıda görüleceği üzere teknik kriterlerden tam puan almış olmasına karşın, teklif fiyatının yüksek olması sonucunda incelenen ihalede en avantajlı birinci ya da ikinci teklif konumuna gelemeyeceği anlaşıldığından, idarenin değerlendirmesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Fiyat Puanı: (En düşük teklif / Kendi fiyatı x 80) = 468.095,00 / 513.940,00  x 80 = 72,86

Teknik Puan: 1’inci (7 puan) + 2’nci (6 puan) + 3’üncü (7 puan) teknik kriterler = 20

Toplam Puan: 72,86 + 20 = 92,86

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli AL-GEN Tıbbi Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihazın ikinci teknik kriteri karşılamadığı, başvuru sahibi Fizyomed Med. Ger. San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan cihazın  ise karşıladığı belirlendiğinden puanlamanın bu belirleme çerçevesinde tekrar yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru