KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2013/UH.IV-366 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2013/UH.IV-366 numaralı KİK Kararı

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/190137 İhale Kayıt Numaralı Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamına Alınan 965 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine 107 Gün Öğle Yemeği Alımı İhalesi İhalesi ihalesiyle ilgili Also Gıda İnşaat Turizm Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 17.01.2013 tarih ve 2013/UH.IV-366 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2013/UH.IV-366)

Toplantı No: 2013/006
Gündem No: 82
Karar Tarihi: 17.01.2013
Karar No: 2013/UH.IV-366
Şikayetçi:
 Also Gıda İnşaat Turizm Tic. A.Ş., ÇİLİNGİRLER CAD. BANKA SOK. NO:4 EDİRNE
İhaleyi yapan idare:
 Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Merkezı Kat 2 Yeni Cami Mah. 22800 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 494
Başvuruya konu ihale:
 2012/190137 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamına Alınan 965 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine 107 Gün Öğle Yemeği Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 20.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamına Alınan 965  Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine 107 Gün Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 494 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/104 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin haksız yere iptal edildiği iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalede tek geçerli teklif kaldığı ve bu teklifin de yaklaşık maliyet ile aynı olduğu, dolayısıyla ihalede rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle 21.12.2012 tarihinde idarece ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdareye gönderilen Kurum yazısına alınan cevabi yazı ile eklerinden, idarenin iptal kararından önce idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iptale ilişkin işlemi 21.12.2012 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren beş gün içinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, Kuruma 04.01.2013 tarihinde bu süreyi geçirdikten sonra başvurduğu, dolayısıyla Kuruma başvuru süresinin geçirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru