KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.III-3704 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.III-3704 numaralı KİK Kararı

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2011/135541 İhale Kayıt Numaralı 2012 Yılı Danışma Ve Hasta İle Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti Alım İşi İhalesi İhalesi ihalesiyle ilgili Orpaş Endüstriyel ve Kur. Hiz. ve Ür. Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 03.11.2011 tarih ve 2011/UH.III-3704 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.III-3704)

Toplantı No: 2011/071
Gündem No: 48
Karar Tarihi: 03.11.2011
Karar No: 2011/UH.III-3704
Şikayetçi:
 Orpaş Endüstriyel ve Kur. Hiz. ve Ür. Tic. A.Ş. , Tunus Cad. No : 50/13 Kavaklıdere ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği, Osmanlı Mah. 12. Cad. Metropol Sok. - 06930 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.10.2011 / 45990
Başvuruya konu ihale:
 2011/135541 İhale Kayıt Numaralı "2012 Yılı Danışma Ve Hasta İle Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti Alım İşi İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[3467].(0226)./2011-57Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 06.10.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012 Yılı Danışma ve Hasta İle Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Endüstriyel ve Kur. Hiz. ve Ür. Tic. A.Ş.’nin 17.10.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.10.2011tarih ve 45990sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyatın giyim gideri hariç asgari maliyet tutarını dahi karşılamadığı, anılan istekli tarafından teklif oluşturulurken ve idare tarafından yaklaşık maliyet hazırlanırken KİK asgari işçilik hesaplama modülünün kullanıldığı, ancak KİK asgari işçilik hesaplama modülünün bilgilendirme amaçlı yayımlandığı, hesaplama yapılırken bir günlük brüt asgari ücretin esas alınması gerektiği, buna göre bir günlük resmi ve dini bayram çalışma maliyetinin 36,82 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise söz konusu maliyet kalemi için KİK asgari işçilik hesaplama modülü kullanılarak 36,81 TL fiyat teklif edildiği,  dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesine göre işin adının; “2012 Yılı Danışma ve Hasta ile Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti Alım İşi İhalesi” olarak belirtildiği,

 

Anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Asgari ücretin %5 fazlası ile çalışacak personel sayısı 21 kişi

Asgari ücretin %10 fazlası ile çalışacak personel Sayısı 4 kişi

Asgari ücretin %15 fazlası ile çalışacak personel Sayısı 5 kişi

Giyim bedeli:30 kişi-Tatil günleri:140 gün-Yol bedeli:30 kişi

 

2012Yılı Resmi Tatil Günleri Tarihleri ve Süreleri

 

Tatil gününün ismi süre ay gün çalışan personel sayısı

 

Yılbaşı 1 gün, 1 ocak Pazar, 10

Ulusal egemenlik ve çoçuk bayramı, 1 gün, 23 nisan pazartesi, 10

Emek dayanışma (işçi) bayramı, 1 gün, 1 mayıs Salı, 10

Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı, 1 gün, 19 mayıs cumartesi, 10

Ramazan bayramı arefesi, ½ gün, 18 ağustos cumartesi, 10

Ramazan bayramı, 1.gün, 19 ağustos Pazar, 10

Ramazan bayramı, 2.gün, 20 ağustos pazartesi, 10

Ramazan bayramı 3.gün 21 ağustos salı 10

Zafer bayramı, 1.gün, 30 ağustos Perşembe, 10

Kurban bayramı arefesi, ½ gün, 24 ekim Çarşamba, 10

Kurban bayramı, 1.gün, 25 ekim Perşembe, 10

Kurban bayramı, 2.gün, 26 ekim Cuma, 10

Kurban bayramı, 3.gün, 27 ekim cumartesi, 10

Kurban bayramı, 4.gün, 28 ekim Pazar, 10

Cumhuriyet bayramı, 1,5 gün, 28-29 ekim pazar-pazartesi, 10

 

Yukarıdaki Tablolarda belirtildiği üzere resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak kişi ve gün sayısı belirtilmiş olup, 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenecek ücret: Asgari ücretin % 5 fazla alacak olan personelden hesaplanacak, firma tarafından maliyete yansıtılacak, belirtilen günler itibarı ile çalışan işçilerin maaşlarına ilave edilerek ödenecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Çalışan personele yüklenici tarafından gidiş ve geliş yol ücreti ödemesi zorunlu olup yol ücreti Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretleri baz alınarak aylık 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Büyükşehir Belediyesi toplu taşım araçları taşıma ücretlerine yapılacak zam ve indirim personel yol ücretine aynen yansıtılacaktır. Yüklenici idareden bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yol bedeli nakdi olarak verilmeyecek olup ayni (bilet veya kart) olarak verilecektir. Bilet veya kartlar ayın ilk haftasında çalışan personele mutlaka dağıtılacaktır.

 

Personelin yemekleri Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda hastanede çıkan yemekten günlük 1 (bir) öğün olarak karşılanacaktır.

 

Yüklenici personeline hastane idaresinin belirlemiş olduğu modelde kıyafet verecektir. Görevlilerin kışlık kıyafetleri sözleşmeyi mütakiben 15 (Onbeş) gün içinde tamamlanacaktır. Yazlık kıyafetler ise haziran ayı itibari ile verilecektir.

 

Kişi başına verilecek olan kıyafetler aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte olacaktır.

 

Pantolon:1 adet yazlık 1 adet kışlık olmak üzere alpaka kumaştan olacaktır.

 

Polo Yaka Tişört: İki adet uzun kollu kışlık iki adet kısa kollu yazlık tişörtler lacoste dokuma kumaştan idare tarafından belirlenen renk ve modeli tişörtün ön tarafında sol üst kısmında ve arka tarafında hastane logo ablemi ve bilgi işlem personeli olduğunu gösterir desen yapılacaktır.

 

Yelek:1 adet kışlık polar kumaştan olacaktır. İdare tarafından belirtilen renk ve modelde yeleğin ön tarafında sol üst kısmında ve arka tarafında hastane logo,ablemi ve bilgi işlem personeli olduğunu gösterir desen yapılacaktır.

 

Ayakkabı:1 çift yazlık (altı kösele, üstü deri) ve 1 çift kışlık(deri) olmak üzere toplam 2 çift ayakkabı verilecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

1,50” düzenlemelerinin yer aldığı,

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin yapılacağı yer ve süresi” başlıklı 1 inci maddesinde;

 

“1.1 İşin Yapılacağı Yer: Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği Hastane Binası ve Üniteleridir.

 

“1.2 İşin Süresi:01.01.2012 Tarihinde başlar, 31.12.2012 tarihinde sona erer.”düzenlemesinin yer aldığı,

 

Görülmüştür.

 

Anılan düzenlemelere göre, asgari maliyetin, asgari işçilik maliyeti (çalıştırılacak 30 personele ilişkin idari şartnamede öngörülen oranda ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil) ile giyim ve yol bedelinin toplanması suretiyle bulunacağı anlaşılmıştır.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

21 personel için brüt asgari ücretten % 5 fazla ücret üzerinden hesaplanan  (giyim, yemek ve yol gideri hariç % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 278.301,24 TL’ye karşılık geldiği,

 

4 personel için brüt asgari ücretten % 10 fazla ücret üzerinden hesaplanan  (giyim, yemek ve yol gideri hariç % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 55.533,60 TL’ye karşılık geldiği,

 

5 personele brüt asgari ücretten % 15 fazla ücret üzerinden hesaplanan  (giyim, yemek ve yol gideri hariç % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 72.572,40 TL’ye karşılık geldiği,

 

140 (10 personel x 14 gün) gün üzerinden brüt asgari ücretten % 5 fazla ücret üzerinden hesaplanacak resmi ve dini bayram günlerine ilişkin işçilik maliyetinin 5.153,40 TL’ye karşılık geldiği,

 

Buna göre teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise bu tutarların toplamı olan 411.560,64 TL olduğu,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; tekliflerin Kanunun 37 inci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğu belirlenen teklifler reddedilmeden önce, idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı, ayrıca Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespitinde sınır değer ve sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu ve ihale komisyonunun, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliğinin 78 inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderlere ilişkin açıklamalara ve 79 uncu maddesinde de aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde izlenecek yönteme ve esaslara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, idarece giyim giderinin 6.450,00 TL (% 3 sözleşme gideri dahil 6.643,50 TL), yol giderinin 27.759,60 TL (% 3 sözleşme gideri dahil 28.592,38 TL) olarak belirlendiği, buna göre giyim ve yol gideri dahil asgari maliyetin KİK asgari işçilik hesaplama modülü kullanılarak 445.107,00 TL olarak hesaplandığı, bu hesaplamada sigorta prim oranının % 1 olarak esas alındığı, idarece yaklaşık maliyetin; hesaplanan asgari maliyet ile piyasa araştırması sonucu edinilen fiyatların ortalaması üzerinden 470.000,00 TL olarak hesaplanan tutara, % 5 oranında (23.500,00 TL) firma karı eklenmek suretiyle 493.500,00TL olarak belirlendiği,

 

06.10.2011 tarihli ihale komisyon kararı tutanağının ekinde, asgari maliyet hesaplama tablosu ile KİK asgari işçilik hesaplama modüllerinin bulunduğu, ihale komisyonu tarafından KİK asgari işçilik hesaplama modülü kullanılarak giyim hariç, aylık yol bedeli 77,11 TL üzerinden hesaplanan toplam asgari maliyetin 440.151,84 TL olarak tespit edildiği, ayrıca ihale komisyonu tarafından bu şekilde yapılan hesaplamada; idari şartnamedeki düzenlemeye uygun olarak kısa vadeli sigorta prim oranının % 1,5 olarak esas alındığı,

 

06.10.2011 tarihli ihale komisyon kararı tutanağında; yapılan inceleme sonucunda teklif edilmesi gereken en alt limitin asgari 440.151,84 TL olarak hesaplandığı, ihalede altı geçerli tekliften dördünün bu bedelin üzerinde ve birbirine yakın olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede en düşük teklifin asgari maliyeti karşıladığı, işçilik maliyeti dışındaki giderlerin muayene kabul komisyonu ve kontrol teşkilatınca değerlendirileceği, bu çerçevede teklif fiyatların ağırlıklı olarak birbirine yakın olması ve geçmiş tecrübelere dayanılarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Büner Temizlik İnşaat Nakliye Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Orpaş Endüstriyel ve Kur. Hiz. ve Ür. Tic. A.Ş.’nin belirlendiği hususlarına yer verildiği, 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye 440.179,52 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan başvuru sahibi tarafından 440.231,60 TL teklif verildiği, ihaleye sunulan diğer geçerli tekliflerin sırasıyla; 440.317,44 TL, 440.375,94 TL, 444.236,64 TL, 447.920,64 TL, idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyetin 470.000,00 TL olduğu, ihaledeki tüm geçerli teklif sahiplerinin tekliflerinin karsız yaklaşık maliyetin altında olduğu,

Görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen 440.179,52 TL’nin, KİK asgari işçilik hesaplama modülü kullanılarak 411.560,64 TL olarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; birinci satırda yer alan brüt asgari ücretten % 5 fazla ücret üzerinden çalışacak 21 personele ilişkin tutarın 278.201,24 TL, ikinci satırda yer alan brüt asgari ücretten % 10 fazla ücret üzerinden çalışacak 4 personele ilişkin tutarın 55.534,08 TL, üçüncü satırda yer alan brüt asgari ücretten % 15 fazla ücret üzerinden çalışacak 5 personele ilişkin tutarın 72.573,00 TL olarak belirtildiği, giyim bedelinin yer aldığı dördüncü satırın tutarının 18,00 TL, tatil günlerinin yer aldığı beşinci satırın tutarının 5.154,80 TL ve yol bedelinin yer aldığı altıncı satırın tutarının 28.598,40 TL olarak belirtildiği görülmüştür. Anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde tatil günleri için ayrılan satırda birim fiyatın 36,81 TL değil 36,82 TL olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde; “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…” açıklamasına yer verilmiş olup, anılan maddeden; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacağı, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflere ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede, idarece yaklaşık maliyet hazırlanırken gerek giyim gerekse de işin bütünü için ayrı ayrı piyasa araştırması yapıldığı ve piyasa araştırması sonucu giyime ilişkin bulunan tutar ile yol gideri eklenmek suretiyle asgari maliyetin hesaplandığı, bu şekilde bulunan tutarın işin bütünü için yapılan piyasa araştırması sonucu edinilen tutarlar ile toplanarak aritmetik ortalamasının alındığı görülmekte olup, idarece iki yöntemin birlikte kullanılarak yaklaşık maliyetin hazırlanmasının ve asgari maliyetin hesaplanmasında % 1 iş kazası meslek hastalıkları prim oranının esas alınmasının uygun olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu ihalede aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde idarece tespit edilen karsız yaklaşık maliyetin bütününün dikkate alınmaması, ihalede idari şartnameye göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine (411.560,64 TL) idarece yaklaşık maliyet hazırlanırken tespit edilen (% 3 sözleşme gideri dahil) giyim (6.643,50 TL) ve yol giderinin (28.592,38 TL) eklenmesi suretiyle ulaşılan değerin (446.796,52 TL), aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde esas alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olan başvuruya konu danışma ve hasta ile ziyaretçi yönlendirme hizmeti alımı işinde, Büner Temizlik İnşaat Nakliye Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Orpaş Endüstriyel ve Kur. Hiz. ve Ür. Tic. A.Ş., Okyanus Kur. Orm. Ür. Araç Kiralama Tem. Hizm. Yem. Bilg. Otom. Tic. Ltd. Şti., Ceytech Bilişim ve İletişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. ve Dicle Temizlik Sos. Hiz. İnş. Tur. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin yukarıda belirtilen tutarın altında kaldığı tespit edildiğinden, anılan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan  GÜNAL

Kurul Üyesi

 

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru