KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2011/UH.II-1083 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2011/UH.II-1083 numaralı KİK Kararı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2011/1779 İhale Kayıt Numaralı Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkesi ile Beytepe Öğrenci Evleri İdari ve Kat Hizmetleri Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Y - T Yemek Üretim Hizm. Temz. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 24.03.2011 tarih ve 2011/UH.II-1083 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2011/UH.II-1083)

Toplantı No: 2011/026
Gündem No: 8
Karar Tarihi: 24.03.2011
Karar No: 2011/UH.II-1083
Şikayetçi:
 Y - T Yemek Üretim Hizm. Temz. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Medrese Mahallesi Lise Caddesi Bozkurt Apt. No: 10 K:5 Yozgat
İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Ftr Binası Arkası 06100 Sıhhiye-Altındağ/Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2011 / 10150
Başvuruya konu ihale:
 2011/1779 İhale Kayıt Numaralı "Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkesi ile Beytepe Öğrenci Evleri İdari ve Kat Hizmetleri Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[06.35].(0223)./2011-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 09.02.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkesi İle Beytepe Öğrenci Evleri İdari ve Kat Hizmetleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Y - T Yemek Üretim Hizm. Temz. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.02.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2011 tarih ve 10150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 25.3.3 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

2) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesine yer alan, ihaleye Ankara dışından katılacak olan firmaların Ankara’da bir irtibat bürosu oluşturmaları hakkındaki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayete konu ihalenin, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkesi ile Beytepe Öğrenci Evleri İdari ve Kat Hizmetleri” alımı ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin “Malzeme Giderleri” başlıklı 25.3.3 üncü maddesinde; “Miktarı ve özellikleri İlişik Teknik Şartnamede yazılı temizlik malzemeleri teklif fiyata dahildir. İstekliler verecekleri temizlik malzemelerinin öngörülen kriterleri taşıdıklarını gösterir belgeleri de (ürün sertifikaları, ürün güvenlik bilgi formları v.s.) teklif mektupları ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 18 inci maddesinde ise “18.1.Genel  

-Temizleme, soyma, macunlama, cilalama ve parlatma için kullanılan ürünler ve donanım uluslararası kanıtlanmış yüksek kalitede olacaktır.

-Ürünler ve donanım, zararlı veya tehlikeli olmamalı, insanlar, hayvanlar ve eşyalara zarar vermemelidir. Kullanılan ürünler, temizlenecek yüzeyin türüne tam olarak uygun olacak ve imalatçının talimatlarına uygun olarak karıştırılacak / sulandırılacaktır.

-Kullanılan bütün donanım, elektrik ve telsiz girişimlerine karşı uygun şekilde korunmalıdır.

-Ürünlere ait güvenlik bilgi formları her ürün için istenecektir.

18.2. Kimyasal Maddeler

Hijyenik Amaçlı / Genel Amaçlı / Çok Amaçlı Temizleyici / Kimyasal Ürünler kullanılacaktır. Bunlar, zeminler, cam, plastik ve ahşap mobilya ve donanım için kullanılabilir ve uluslar arası onaylı olmalıdır. Ayrıca, en inatçı yerleşmiş kir, leke ve yağları çıkarma ve deodorize etme özelliklerine sahip olmalıdır. Ürünlere ait güvenlik bilgi formları her ürün için istenecektir.

18.3. Soyucular

Bu ürünler, birden fazla boya ve astar tabakasına nüfuz edebilen, cila ve macunların bütün metal kilitlerini açma özelliğine sahip olmalıdır. Aynı zamanda kir, mum ve lekeleri sökebilmeli ve zemini, boyanın sürülmesi için uygun ve temiz bir durumda bırakmalıdır. Ürünlere ait güvenlik bilgi formları her ürün için istenecektir.

18.4.Cila

Cila, sert, zor aşınan ve yoğun kullanım koşullarında uzun süre dayanan tipte olmalıdır. Deterjana karşı dayanıklı olmalı, parlak ve kaymayan bir yüzey sağlamalıdır. Ayrıca kir ve ayakkabı izlerine karşı dayanıklı olmalıdır. Mozaik ve lastik çivili zemin karoları gibi farklı türde sert zeminler için uygun marka ve türde cila kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ürünlere ait güvenlik bilgi formları her ürün için istenecektir.

18.5.  Metal Temizleyici

Bu ürünler, yağ, yapışkan kir ve yağ, kir, kurum ve lekeler gibi giderilmesi zor çökeltileri çözen yüksek kaliteli ve aşındırıcı olmayan, ancak aynı zamanda pası önleyen özellikte olmalıdır. Ürünlere ait güvenlik bilgi formları her ürün için istenecektir.

18.6. Temizlik Malzemeleri Teknik Özellikleri

El Yıkama Sıvısı: ( Beyaz opak parfümlü viskoz sıvı olmalıdır. Anyonik-amfoterik aktif madde %min 12 olmalıdır. Parfüm içermelidir. Ph (direkt) 4,85-5,5 olmalıdır. Nemlendirici ve gliserin içermelidir. Kullanılan parfümün onaylı sertifikası olmalıdır.

Ağır Kirler İçin Alkali Kir ve Yağ Çözücü: Likit, renksiz, berrak Ph değeri: Ph> 12,5. Yoğunluğu 20 C’de 1,05g/cm3 olan ve su ile karıştırılabilen Kir ve yağ çözücü.

Kireç Çözücü/Banyo Temizleyicisi: Ph< =2,0 olan, yoğunluğu 20 C’de 1,06 g/cm2   olan likit, berrak az parfümlü kireç çözen tuvalet ve banyo temizleyicisi.

Cam ve Tüm Parlak Yüzeyler İçin Temizleme maddesi: Görünüşü berrak sıvı çökelti, askıda madde bulunmamalı parfüm içermeli (Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalı) Ph (direkt): 7-9 (Etkin performans için uygun aralık olmalı) Ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ml, limit< 300)olmalı, cam ve parlak yüzeylere uygun anyonik aktif-solvent karışımı içermeli kullanım sonrası yüzeyde iz-leke bırakmamalı.

WC Temizleme ve Dezenfeksiyon Maddesi : Konsantre olarak kullanılan,Ph (%1’lik çözeltisi) 1-2 olan, 89/542/ EEC’ye göre > %30 inorganik asit, 1-5 katyonik aktif madde, < % noniyonik aktif madde. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilen ve sadece wc temizliğinde kullanılan temizlik ve dezenfektan madde.

Kir ve Cila Çözücü:Ahşap ve alkaliye dayanıklı olmayan zeminler hariç tüm sert zeminlerde kullanılan, Ph (direkt) 13-14 olan, 89/542/EEC ‘ye göre < %5 kostik, noniyonik yüzey aktif madde, alkali maddeler, kompleks yapıcılar, organik çözücüler, boya ve parfüm içeren, çevre sağlığına uygun alkali kir ve cila çözücü.

Mineralli Sıvı Genel temizlik maddesi: İçerdiği minerallar sayesinde inatçı yağ ve kirleri kolayca çıkarabilen, Ph (kullanım konsantrasyonunda) 9-10 olan, hoş kokulu, 89/542/EEC’ye göre noniyonik yüzey aktif maddeler, ince yapılı ovma mineralli, köpük ayarlayıcı, viskozite ayarlayıcı ve parfüm içeren mineralli temizlik maddesi.

Temizlik ve Cila Bakım Maddesi : Asit ya da alkali içermediği için cilayı bozmadan, matlaştırmadan yüzeydeki kir ve tozları temizleyen, cilanın ömrünü uzatan, Ph (kullanım konsantrasyonunda) 7,5-8,5 olan çevre sağlığına uygun madde.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen teknik şartname düzenlemesinden, ihale konusu işin ifası sırasında kullanılacak temizlik malzemelerine ait güvenlik formları ve ürün sertifikalarının sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            Personel çalıştırmasına dayalı söz konusu ihalede, temizlik malzemelerine ilişkin olarak güvenlik formları ve ürün sertifikaları gibi belgelerin sunulmasının, teklif değerlendirmesi aşamasında istenilmesine gerek bulunmadığı, bu belgelerin ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Ayrıca ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemelerinin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, idarece yapılan bu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri (KDV Hariç) teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

240 kişinin yemek bedeli 196.560,00.-TL (7 ay x 26 gün x 4,50.-TL x 240 kişi - 196.560,00.-TL) olup teklif fiyata dahildir.
180 kişinin yemek bedeli 63.180,00.-TL (3 ay x 26 gün x 4,50.-TL x 180 kişi - 63.180,00.-TL) olup teklif fiyata dahildir.
240 kişinin yol bedeli 174.720,00.-TL (7 ay x 26 gün x 4,00,-TL x 240 kişi - 174.720,00.-TL) olup teklif fiyata dahildir.
180 kişinin yol bedeli 56.160,00.-TL (3 ay x 26 gün x 4,00.-TL x 180 kişi - 56.160,00.-TL) olup teklif fiyata dahildir.
Yemek ve Yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Miktarı ve özellikleri İlişik Teknik Şartnamede yazılı temizlik malzemeleri teklif fiyata dahildir. İstekliler verecekleri temizlik malzemelerinin öngörülen kriterleri taşıdıklarını gösterir belgeleri de (ürün sertifikaları, ürün güvenlik bilgi formları v.s.) teklif mektupları ile birlikte vereceklerdir.

25.3.4. Diğer giderler:

Kat hizmetlerinde çalışacak personel için miktar ve özellikleri ilişik teknik şartnamede belirtilen yazlık ve kışlık kıyafetler ayni olarak verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kazaları meslek hastalıkları, sigorta prim oranı % 1.5 (Yüzdebirbuçuk)'dur.” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde; “İhaleye Ankara dışından katılacak firmaların Ankara'da bir irtibat bürosu oluşturması ve bu büronun adres beyanı ve iletişim bilgilerinin teklifleri mektupları ile birlikte sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenleme uyarınca, ihaleye Ankara dışından katılmak isteyen istekli olabileceklerin Ankara’da irtibat bürosu kurması ve teklifleri ekinde bu büronun adres ve iletişim bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir. İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesinde irtibat bürosuna ilişkin bir gider öngörülmediği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmetin yürütülmesi sırasında, yüklenici ile gerekli ile yazışma vb. işlerin yapılması amacıyla bir irtibat bürosu kurulmasının uygun olabileceği değerlendirilmekte; ancak henüz ihale süreci tamamlanmadan, teklif verme aşamasında, ihalenin üzerinde bırakılıp bırakılmayacağı belli olmayan ve ihaleye Ankara dışından katılmak isteyen istekli olabileceklerden irtibat bürosu kurulmasının istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Hasan  GÜL

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

II. Başkan

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

 

Kazım  ÖZKAN

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru