KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UH.II-1993 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UH.II-1993 numaralı KİK Kararı

Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2009/43926 İhale Kayıt Numaralı 2009-2011 Yılları 147 İşçili Genel Temizlik Hizmetleri Alımı İhalesi İhalesi ihalesiyle ilgili Srs Hizmet Org. İnş.Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 03.08.2009 tarih ve 2009/UH.II-1993 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UH.II-1993)

Toplantı No: 2009/061
Gündem No: 12
Karar Tarihi: 03.08.2009
Karar No: 2009/UH.II-1993
Şikayetçi:
 Srs Hizmet Org. İnş.Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. ve Sefa Yem. Tem. İlaç Müt. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Deri. Nak. Pet. Ür. Gıda İnş. Elek. Bil. Oto Tar. Cen. Hiz. Med. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Kaza İş Mrk. B Blok Şehitkamil/ GAZİANTEP
İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2009 / 15721
Başvuruya konu ihale:
 2009/43926 İhale Kayıt Numaralı "2009-2011 Yılları 147 İşçili Genel Temizlik Hizmetleri Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.07.2009 tarih ve II.H.13.90.0194/2009-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.06.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009-2011 Yılları 147 İşçili Genel Temizlik Hizmetleri Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak SRS Hizmet Org. İnş.Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. - Sefa Yem. Tem. İlaç Müt. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Deri. Nak. Pet. Ür. Gıda İnş. Elek. Bil. Oto Tar. Cen. Hiz. Med. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 19.06.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2009 tarih ve 15721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, zira sundukları teklif fiyatının altında teklif veren isteklilerce belirlenen giyim bedellerinin piyasa koşullarını yansıtmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “2009-2011 Yılları (30 Aylık) 147 İşçili Malzemesiz Genel Temizlik Hizmetleri Alımı İşi”, miktarı ve türü “1 (Bir) Kalem -147 İşçili Malzemesiz Temizlik Hizmeti” olarak belirlenmiştir.

 

Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“ … 

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen resmi asgari ücret baz alınacaktır.

2009-2011 yıllarında 10,5+13,5+12,5= 36,5 gün resmi ve dini bayramlarda tatil günü mevcut olup her bir tatil gününde 50 (elli) kişi çalışacak olup, toplam 1.825 gün fazla mesai ücreti ödenecektir ve bu bedel teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek gibi giderler:

İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

Ayrıca, yol gideri brüt olarak [0,90 YTL*2 (gidiş-dönüş)*26 gün] hesabı baz alınarak aylık nakdi olarak her işçiye brüt 46,80 YTL (KırkaltıYeniTürkLirasıSeksenYeniKuruş) verilecek olup, bu tutar işçilerin ücret bordrolarında gösterilecektir.

Yüklenici çalışanlarına teknik şartnamenin ilgili hükümlerinde belirtilen nitelik ve nicelikte giyim malzemesi [Her bir işçi için 2009 yılında bir dönem (kışlık), 2010 ve 2011 yıllarında ikişer dönem yazlık ve kışlık olmak üzere topla 5 (beş) dönem] vermek zorundadır.

 

… 

 

25.5. Kaza ve meslek hastalıkları sigorta risk prim oranı % 1,5 olarak baz alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 47.1. maddesinde fiyat farkı verileceği, 48.1.a. maddesinde işin 01/07/2009 tarihinde başlayıp 31/12/2011 tarihinde sona ereceği, 48.3. maddesinde işin süresinin 914 (dokuzyüzondört) gün olduğu belirtilmiştir.  

 

Yüklenici tarafından işçilere ayni olarak verilecek giyim malzemeleri teknik şartnamenin “İşçilerin Kıyafetleri ve Dış Görünüşleri” başlıklı 7 nci maddesinde;

 

“Yüklenici firma, 2009 yılında 1 dönem (kışlık), 2010 ve 2011 yıllarında her işçiye, 1 (bir) dönem kışlık, 1 (bir) dönem yazlık olmak üzere toplam 5 (beş) dönem kıyafet temin etmekle yükümlüdür.

Erkek işçilere verilecek kıyafetler;

Gömlek (Kışlık): Kışlık keten kumaştan, birisi üst ikisi yan olmak üzere üç cepli, ceket boyu hizasında, uzun kollu, dört düğmeli ve ceket yakalı olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Pantolon (Kışlık): Kışlık keten kumaştan, ikisi yan birisi arka olmak üzere üç cepli, fermuarlı ve kemerli olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Gömlek (Yazlık): Yazlık keten kumaştan, üst solda tek cepli, ceket boyu hizasında, kısa kollu tişört yakalı yakalar 15 (onbeş) cm fermuarlı olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Pantolon (Yazlık): Yazlık keten kumaştan, ikisi yan birisi arka olmak üzere üç cepli, fermuarlı ve kemerli olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Bayan işçilere verilecek kıyafetler;

Gömlek (Kışlık): Kışlık keten kumaştan, birisi üst ikisi yan olmak üzere üç cepli, boyu diz altı hizasında, uzun kollu, beş düğmeli ve ceket yakalı olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Pantolon (Kışlık): Kışlık keten kumaştan, cepsiz, arkası lastikli, önü kemerli ve fermuarlı olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Gömlek (Yazlık): Yazlık keten kumaştan, üst solda tek cepli, ceket boyu hizasında, kısa kollu tişört yakalı yakalar 15 (onbeş) cm fermuarlı olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Pantolon (Yazlık): Yazlık keten kumaştan, ikisi yan birisi arka olmak üzere üç cepli, fermuarlı ve kemerli olacaktır. Kumaş kaliteli olmalı, dikiş ve işçilik birinci sınıf olmalıdır.

Firma, her kıyafetin üzerine, idarenin belirleyeceği yere, firma logosunun bulunmasını sağlayacak ve kıyafetler idarenin belirleyeceği renkteki kumaşlardan temin edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeler doğrultusunda teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (işçilik, yol, %3 sözleşme giderleri dahil; giyim hariç) 4.000.978,56 TL olduğu belirlenmiştir.

 

Yapılan incelemede, ihaleye katılan tüm isteklilerin teklifinin asgari maliyet tutarını karşıladığı görülmüş olup, idarece geçerli teklif sunduğu ve teklif fiyatı yaklaşık maliyetin altında kaldığı tespit edilen 12 (oniki) istekliden teklif bileşenleriyle ilgili yazılı açıklama istenildiği, sunulan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda tümünün yeterli görülerek ihalenin en düşük fiyatı teklif eden Erdağ Sos. Hiz. İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ader İnş. Taah. Turz. Pet. Gıda Tem. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı,  İlhan Sos. Hiz. Turz. Tem. Hiz. Gıda Teks. Ürn. ve Yem. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamaları ekinde yer alan proforma faturalar ile belgelendirdikleri giyim bedelleri şu şekildedir:

 

İsteklinin Adı[M1] [M2] 

Giyim Bedeli (TL)

Erdağ Sos. Hiz. İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ader İnş. A.Ş. Ortak Girişimi

190,30

İlhan Sos. Hiz. Turz. Tem. Hiz. Gıda Teks. Ürn. ve Yem. Ltd. Şti.

294,00

Ada Grup Yem. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.

310,17

Tüm Pa Tem. Hiz. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.

736,47

Atalay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

1.969,80

Şeka Sos. Hiz. Tem. İnş. Bil. Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.

2.094,75

Okyanus Taah. A.Ş.

2.205,00

SRS Hizmet Org. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – Sefa Yem. Tem. İlaç Müt. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Deri Nak. Pet. Ür. Gıda İnş. Elek. Bil. Oto Tar. Cen. Hiz. Med. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

2.793,00

Gökmavisi Eğitim Gıda Mak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kartanesi Ltd. Şti. Ortak Girişimi

3.969,00

Baytekin İnş. Tem. Hiz. Gıda Nak. Tur. Güz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

15.508,50

Temsan Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.

22.050,00

 

İsteklilerden Kartem Mad. İnş. Orm. Ürn. Tem. Gıda Mad. Nak. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 514,50 TL tutarındaki giyim bedelini tevsik edici hiçbir belgeye yer vermediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde de benzer düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde;

 

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

……” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede Kartem Mad. İnş. Orm. Ürn. Tem. Gıda Mad. Nak. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. dışında aşırı düşük teklif açıklaması sunan tüm isteklilerin öngördükleri giyim bedellerini proforma faturalarla belgelendirdikleri anlaşılmakla birlikte, idarelerin aşırı düşük teklifleri değerlendirirken belirlenen maliyetleri hayatın olağan akışı ve piyasa koşulları çerçevesinde değerlendirmeleri gerekmekte olup, Erdağ Sos. Hiz. İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ader İnş. A.Ş. Ortak Girişimi, İlhan Sos. Hiz. Turz. Tem. Hiz. Gıda Teks. Ürn. ve Yem. Ltd. Şti., Ada Grup Yem. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti., Tüm Pa Tem. Hiz. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin toplamda 1470 parçadan oluşan giyim malzemesi için öngördükleri fiyatlarla piyasa koşulları göz önüne alındığında, şikayete konu işin ihale dokümanına uygun olarak yapılamayacağı, bu nedenle anılan isteklilerce sunulan tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru