KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2009/UY.II-811 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2009/UY.II-811 numaralı KİK Kararı

Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılan 2008/171205 İhale Kayıt Numaralı Tokat Erbaa İlçesi 18 Derslikli İlköğretim Okulu ile Pvc Doğrama (Pencere) İnşaatı İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Tokat Şimşek İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 16.02.2009 tarih ve 2009/UY.II-811 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2009/UY.II-811)

Toplantı No: 2009/013
Gündem No: 34
Karar Tarihi: 16.02.2009
Karar No: 2009/UY.II-811
Şikayetçi:
 Tokat Şimşek İnşaat Tic. San. Ltd. Şti., Yarahmet Mh. Ali Paşa Hamam Sk. Tuğra Pasajı No:15/E TOKAT
İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü, G.O.P. Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2009 / 3719
Başvuruya konu ihale:
 2008/171205 İhale Kayıt Numaralı "Tokat Erbaa İlçesi 18 Derslikli İlköğretim Okulu ile Pvc Doğrama (Pencere) İnşaatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2009 tarih ve II.Y.04.08.0224/2009-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü tarafından 24.11.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tokat Erbaa İlçesi 18 Derslikli İlköğretim Okulu İle PVC Doğrama (Pencere) İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tokat Şimşek İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.’nin 06.02.2009 tarih ve 3719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 Başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş oldukları cevabın idarece uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 13.01.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 21.01.2009 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.02.2009 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından başvuru bedeli olarak 4.000,00 TL yerine 2.000,00 TL yatırıldığı anlaşılmış olup, fazla yatırılan başvuru bedelinin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Başvurunun reddine,

 

2)      Fazla yatırılan başvuru bedelinin başvuru sahibinin talebi halinde iadesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru